ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างทำรายงานข้อมูล เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายแห่งรัฐกับการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 2561 10:12 น. 27 ครั้ง