ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถบัสปรับอากาศ VIP และรถตู้ปรับอากาศ VIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 2561 10:32 น. 30 ครั้ง