ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา (ใบสั่งจ้าง) จ้างจัดทำเอกสารผลงานโครงการกำลังใจ (จำนวน ๕๐๐ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ม.ค. 2561 10:53 น. 35 ครั้ง