อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ

13 ม.ค. 2561 12:22 น. 23 ครั้ง

อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ

          วันนี้ ( 13 มกราคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ ณ.ห้องบรรยายรวมห้อง 10201   อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีนายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ ผู้พิพากษาศาลหัวหน้าคณะในอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเมาไม่ขับให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

         สำหรับการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติโดยสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2  ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้ร่วมกันจัดโครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับขึ้น มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมจำนวน 400 คน โดยจัดกิจกรรมอบรมความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในโทษภัยของการดื่มเครื่องดี่มแอลกอฮอล์ สร้างจิตสำนึกในการไม่ดื่มสุราแล้วขับรถ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกในอนาคต