กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่เคยเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และประชาชนผู้สนใจ

14 ม.ค. 2561 17:47 น. 14 ครั้ง

    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานีได้จัดอบรม "โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่เคยเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและประชาชนผู้ที่สนใจเพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิง วรางคนา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้อง ขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ควิวรีสิร์ทปัตตานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน
    สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายกรณ์ ทองส่งโสม ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโคกโพธิ์ นายชัยวัฒน์ พุ่มขจร พนักงานพัฒนาลูกค้าระดับ 8 และร้อยตำรวจตรีหญิง วรางคนา ขุนเณรพานิช เป็นวิทยากร ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างให้ความสนใจซักถามปัญหาข้อกฎหมายเป็นจำนวนมาก