กรมบังคับคดีร่วมกับชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

14 ม.ค. 2561 17:58 น. 14 ครั้ง

      เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีกิจกรรมการตอบปัญหา แจกเอกสารแผ่นพับ และขนมพร้อมของเล่น แก่เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมภายในงาน
และในวันเดียวกันสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก นำโดยนางวราพร จัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยมีการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน แจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านการบังคับคดี และกิจกรรมเกมเหยียบลูกโป่งชิงรางวัล พร้อมมอบขนมแก่เด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม
      ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกับชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ ช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่ และการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป