กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ นัดที่ 2 ขายทรัพย์สินได้กว่า 145 ล้านบาท

14 ม.ค. 2561 18:01 น. 13 ครั้ง

     วันนี้ (14 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ นัดที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 ของกรมบังคับคดี เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสม ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในมหกรรมขายทอดตลาด สำหรับทรัพย์ที่นำมาประกาศขายเป็นที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-6 และกองบังคับคดีล้มละลาย 1-5 โดยมีทรัพย์ที่พร้อมขายทอดตลาดจำนวน 109 รายการ ราคาประเมิน 672,491,649.87 บาท มีผู้สนใจเข้าฟังการขายทอดตลาด ประมาณ 400 คน
      โดยผลการขายทอดตลาดในวันนี้ คดีแพ่งขายได้ รวมจำนวน 24 คดี 24 รายการ เป็นเงิน 58,883,000 บาท และคดีล้มละลายสามารถขายได้ 4 คดี 7 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 86,980,000 บาท รวมคดีแพ่งและคดีล้มละลายจำนวน 28 คดี 31 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 145,863,000 บาท โดยมีผู้วางหลักประกันทั้งสิ้น 95 ราย เป็นเงิน 39,900,000 บาท แยกเป็น edc จำนวน 15 รายการ เป็นจำนวนเงิน 5,690,000 บาท เช็ดและเงินสด เป็นจำนวน 80 ราย เป็นจำนวนเงิน 34,210,000 บาท
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าประมูลซื้อทรัพย์ในงานมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ นัดที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 และนัดที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร