โฆษกกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “การดำเนินการเกี่ยวกับคดีเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”

6 ก.พ. 2561 12:59 น. 149 ครั้ง

สำหรับคดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ชู้สาวกับเด็กหญิง อายุ ๑๔ ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ซึ่งล่าสุดผู้ปกครองของนักเรียนคนดังกล่าว ได้เข้าแจ้งความผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒ ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และนักเรียนชาย ชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นอดีตแฟนของเด็กหญิง ณ สถานีตำรวจบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในข้อหาพรากผู้เยาว์ และกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
ไว้เรียบร้อยแล้ว

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวว่า ถ้าหากผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ (๓) ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการ บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ซึ่งผู้ใดที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวผู้ใหญ่จะต้องรับผิดชอบด้วย นอกจากนี้
ยังเห็นว่า การนำตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาแต่อาจจะเป็นการ
ซ้ำเติมเด็ก ดังนั้น การแก้ไขต้องไปดูทั้งระบบว่าเกิดจากอะไร แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า จะไม่ให้นำเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ทั้งนี้ต้องดูว่าการนำเด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีทางเลือกอื่นได้อีกหรือไม่ที่จะเป็นการเข้าไปดูแลเด็กที่กระทำความผิด  

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด