ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

9 ก.พ. 2561 20:05 น. 230 ครั้ง

เอกสารแนบ