สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

14 ก.พ. 2561 16:55 น. 27 ครั้ง

             เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน เกี่ยวกับกรณีการบังคับคดีขายทอดตลาด และการฟ้องหย่า

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด