ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนิติกรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

11 มิ.ย. 2561 11:01 น. 145 ครั้ง

เอกสารแนบ