ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งนิติกรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

13 มิ.ย. 2561 09:55 น. 108 ครั้ง

เอกสารแนบ