กรมบังคับคดีลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรับรู้ด้านกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบุรีรัมย์

14 มิ.ย. 2561 11:21 น. 18 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีนายสุเมษ เทียนไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและงานบังคับคดี ในพื้นที่ตำบลพรานพร้าว ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดกัจจายนาราม บ้านโนนสง่า ตำบลพรานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี สร้างการรับรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรื่องกู้ยืม ซื้อขาย ขายฝาก ตลอดจนให้คำปรึกษากฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 69 คน

        และในวันเดียวกันทางสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีนางวีรา น้ำแก้วเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและงานบังคับคดี ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี สร้างการรับรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เรื่องกู้ยืม ซื้อขาย ขายฝาก ตลอดจนให้คำปรึกษากฎหมาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี โดยมีประชาชนเข้าร่วมประมาณ 150 คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด