สยจ.นนทบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนในเรื่องหนี้นอกระบบและแก๊งคอลเซ็นเตอร์

15 มิ.ย. 2561 00:47 น. 17 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนในเรื่องหนี้นอกระบบและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง“การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์” วิทยากรจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี การบรรยายเรื่อง “หนี้นอกระบบ” โดยใช้กลไกเกมทางเลือก-ทางรอด วิทยากรจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม และการเสวนาเรื่อง “การอำนวยความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” วิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๑๖ คน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด