[เลือกภาษา]
th en

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานรัฐมนตรี

ยธ.ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ยธ.ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง

รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

โพสต์เมื่อ 7 มี.ค. 2560 10:37 น. อ่าน 185 ครั้ง