ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

10 มี.ค. 2560 14:34 น. 299 ครั้ง

เอกสารแนบ