"ยุติธรรม" เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๕๙

16 มี.ค. 2560 16:57 น. 326 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด