ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองกลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ลงประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560)

19 มี.ค. 2560 22:50 น. 200 ครั้ง

เอกสารแนบ