“ยุติธรรม” เปิดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ พร้อมเพิ่มช่องทางสั่งซื้อผ่านระบบ E – commerce

20 มี.ค. 2560 14:08 น. 500 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “๑ คน ๑ ทักษะ”

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพมหานคร

เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจำ

และทัณฑสถาน จำนวนกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ โดยนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ

อาทิ งานแกะสลัก งานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน งานปั้นภาพวาด และงานหัตถกรรม
ในการนี้ ได้เปิดตัวช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบ E – commerce

ภายใต้แบรนด์ “Good Products, Good People”

ผ่านสื่อออนไลน์ที่ www.gpgpthai.com

เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการก้าวเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค และหมายเลขโทรศัพท์

ซึ่งจะช่วยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปสู่สากล

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔

ได้สะท้อนถึงความตั้งใจของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ที่มุ่งมั่นฝึกฝนให้ผู้ต้องขังมีทักษะฝีมือ

สามารถผลิตสินค้าที่จัดจำหน่ายในท้องตลาดได้ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังและเป็นทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

โดยผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ถือได้ว่าเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุขต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด