ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม (ลงประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560)

20 มี.ค. 2560 15:26 น. 478 ครั้ง

เอกสารแนบ