กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน "ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด"

21 มี.ค. 2560 17:14 น. 1,414 ครั้ง

การขับรถด้วยความเร็วบนทางหลวงนั้น
สามารถทำได้ แต่จะต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษอย่างไร
และจะมีมาตรการในการกำหนดความเร็วแบบไหนนั้น
ท่านสามารถร่วมค้นหาคำตอบได้ที่
กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ตอน "ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด"

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด