กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน "ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด"

21 มี.ค. 2560 17:14 น. 1,094 ครั้ง

การขับรถด้วยความเร็วบนทางหลวงนั้น
สามารถทำได้ แต่จะต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษอย่างไร
และจะมีมาตรการในการกำหนดความเร็วแบบไหนนั้น
ท่านสามารถร่วมค้นหาคำตอบได้ที่
กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ตอน "ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด"