“ยุติธรรม” รับคำร้องเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีคดีทำร้ายร่างกาย “น้องจูน”

22 มี.ค. 2560 17:33 น. 473 ครั้ง


เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นำนางสาวสุกฤตา สุภานิล หรือ น้องจูน ที่ถูกแฟนหนุ่มซึ่งเป็นทหารยศร้อยตรีทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
ในท้องที่ สภ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยื่นคำร้องต่อ
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอนำน้องจูนเข้าสู่กระบวนการเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา และคุ้มครองพยาน
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
ใน ๔ ประเด็น คือ
๑) ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล
๒) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
๓) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ
และ ๔) ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด