ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง สอบราคางานจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (ประกาศตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 - 7 เมษายน 2560)

27 มี.ค. 2560 16:44 น. 356 ครั้ง

เอกสารแนบ