ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ลงประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

31 มี.ค. 2560 14:27 น. 184 ครั้ง

เอกสารแนบ