ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

11 เม.ย. 2560 10:16 น. 224 ครั้ง

เอกสารแนบ