กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

19 เม.ย. 2560 17:28 น. 275 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุววรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในกิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี

โดยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ณ พระอุโบสถ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร