“ยุติธรรม” ให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงถูกกลุ่มวัยรุ่นข่มขืนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

20 เม.ย. 2560 15:59 น. 301 ครั้ง

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม

รับหนังสือร้องทุกข์จากทนายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์

ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พร้อมด้วยมารดาของเด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) อายุ ๑๔ ปี

ผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นข่มขืนในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม

 

ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องการคุ้มครองพยาน

การเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย

ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ซึ่งคณะกรรมการฯ จะประชุมเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

รวมทั้งจะให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีจากกองทุนยุติธรรม

นอกจากนี้ จะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายในด้านการศึกษาต่อไป