ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

2 พ.ค. 2560 18:56 น. 388 ครั้ง

เอกสารแนบ