ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งบักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงยุติธรรม

3 พ.ค. 2560 18:10 น. 825 ครั้ง

เอกสารแนบ