อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

19 พ.ค. 2560 11:12 น. 194 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑

(the 1st International Insolvency Forum)

ร่วมกับผู้พิพากษาศาลสูงของประเทศอิสราเอล และอาจารย์ทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมีประธานกรรมการจัดงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ

อธิบดีกรมบังคับคดีในฐานะผู้แทนประเทศไทยได้นำเสนอพัฒนาการทางกฎหมายล้มละลายของโลก

และวิวัฒนาการของกฎหมายล้มละลายที่มีการปรับปรุงแก้ไข

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ

ที่สำคัญได้ชี้ให้เห็นว่า กฎหมายล้มละลายเกี่ยวกับประเด็นและสาขาวิชาชีพต่างๆ

ดังนั้น ในการพัฒนากฎหมายล้มละลายจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้กล่าวถึงที่มาของกฎหมายล้มละลายไทย

รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

รวมทั้งได้สรุปการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายล้มละลายที่กรมบังคับคดีได้ดำเนินการ

มาตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน

และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มประเทศอาเซียน

รวมถึงประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

พร้อมกล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานที่ได้เชิญให้กรมบังคับคดีร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม

 และพร้อมสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมในเวทีนี้เป็นประจำทุกปี

ในการนี้ นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย

และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวด้วย