เด็กทุกคนต้องได้เรียน!!! อีกหนึ่งปณิธานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หวัง“สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม”

19 พ.ค. 2560 14:18 น. 118 ครั้ง