อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมบรรยายในการประชุมกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศฯ ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

19 พ.ค. 2560 15:48 น. 226 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น.

ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

ได้บรรยายเรื่องกฎหมายล้มละลายกับบุคคลธรรมดา : การคุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดา

ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจสหพันธรัฐรัสเซีย

อาจารย์ด้านกฎหมายล้มละลายจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 ที่ปรึกษาสภาวิจัยกฎหมายเอกชน ที่ปรึกษาภาคเอกชน

และผู้อำนวยการโครงการเพื่อการพัฒนาสหพันธ์รัฐรัสเซีย

 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจจากรัฐดูม่า สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นผู้ดำเนินรายการ

โอกาสนี้ อธิบดีกรมบังคับคดี ได้นำเสนอโครงสร้างกฎหมายล้มละลายไทย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการล้มละลายของบุคคลธรรมดาและหน้าที่ของบุคคลล้มละลาย

ที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 และเสนอประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณา คือ เรื่องการกำหนดให้ลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องขอเป็นบุคคลล้มละลาย

 และจำนวนหนี้ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการยื่นฟ้องให้บุคคลธรรมดาล้มละลาย

ซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย

และภาคเอกชนด้วย นอกจากนี้ ได้นำเสนอประเด็นที่กรมบังคับคดีได้ศึกษาวิเคราะห์ คือ

เรื่องสิทธิมนุษยชนกับบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคคลล้มละลาย

ทั้งนี้เห็นว่า ควรให้บุคคลธรรมดาที่เคยเป็นบุคคลล้มละลายสามารถทำงานได้ทุกสาขาอาชีพ เพื่อรักษาสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วย


​ ซึ่งการร่วมบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะผู้แทนจากสหพันธรัฐรัสเซีย

เนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา

 ในการนี้ นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย

และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวด้วย