กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ณ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธ์รัฐรัสเซีย

19 พ.ค. 2560 17:10 น. 148 ครั้ง