กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ณ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธ์รัฐรัสเซีย

19 พ.ค. 2560 17:11 น. 300 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี

พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย

และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ

ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ที่กรมบังคับคดีเป็นสมาชิก

ณ กรมบังคับคดี เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธ์รัฐรัสเซีย

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สหพันธ์รัฐรัสเซีย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

 

โอกาสนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีจะได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าที่กรมบังคับคดี

ได้เตรียมการในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมคองเกรส ครั้งที่ ๒๓

ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ

 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร

โดยมีเจ้าพนักงานบังคับคดีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวนประมาณ ๕๐๐ คน เข้าร่วมประชุม