กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

24 พ.ค. 2560 15:28 น. 87 ครั้ง

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี นำโดยกลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า)  เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร