หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง

26 พ.ค. 2560 14:26 น. 598 ครั้ง