กรมบังคับคดีขอแจ้งเบอร์ติดต่อสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ชั่วคราว)

29 พ.ค. 2560 11:04 น. 10,597 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เปิดทำการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่  ตั้งอยู่ที่ อาคารประชานิเวศน์ 1 สแควร์ ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ ท่านใดจะสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ 084-700-1617 (คุณศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1), 085-104-7422 (คุณมงคล ศรีสงคราม), 061-636-4590 (คุณสุภานนท์ คงหนอน), 081-565-2619 (คุณณัฐสิทธิ์ แจ่มจันทร์), 090-987-2446 (คุณธมลวรรณ เทพอาวุธ)