ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขายทอดตลาดเศษซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการเดิม จำนวน ๒ หลัง

7 มิ.ย. 2560 16:41 น. 296 ครั้ง

เอกสารแนบ