ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเขียนแบบตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ครั้งที่ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560)

9 มิ.ย. 2560 17:53 น. 209 ครั้ง

เอกสารแนบ