กรมบังคับคดีนำคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนชมงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

9 มิ.ย. 2560 18:14 น. 150 ครั้ง

วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี โดยนายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มาร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี เข้าชมงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การดำเนินชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละยุคสมัยของไทย ทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ  ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนน ราชดำเนินกลาง แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร