รองอธิบดีกรมคุมประพฤติศึกษาดูงานที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

12 มิ.ย. 2560 14:54 น. 269 ครั้ง

            นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานพร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ”ร่างระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ” โดยนำผู้แทนจากกรมบัญชีกลางพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เห็นถึงสภาพการปฏิบัติงานจริงในภารกิจของตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์กำหนดเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติให้เกิดความครอบคลุม ครบถ้วนและเหมาะสม  ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่