กรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม

14 มิ.ย. 2560 16:09 น. 257 ครั้ง

วันนี้ ( 14 มิถุนายน 2560) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำโดย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์   รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ  ร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ