กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่

15 มิ.ย. 2560 11:52 น. 337 ครั้ง

          พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับนายวิศิษฏ์  วิศิษฎ์สรอรรถ เนื่องในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ  ห้องปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์