กรมคุมประพฤติ น้อมถวายอาลัย ร่วมใจทำเพื่อพ่อ

19 มิ.ย. 2560 11:10 น. 211 ครั้ง

           วันนี้ (19 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 นาฬิกา พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กรมคุมประพฤติ น้อมถวายอาลัย ร่วมใจทำเพื่อพ่อ” ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ และแขกรับเชิญพิเศษ เจมส์-กิจเกษม แมคแฟดเดน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีความประสงค์ที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ          พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยที่ผ่านมา สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ เริ่มจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม จำนวน 37 แห่ง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 35,462 ดอก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,289 คน พร้อมส่งมอบหน่วยงานราชการในพื้นที่ อาทิ ศาลากลางจังหวัด       ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานจังหวัด รวมถึงศาสนสถาน สำหรับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร จะส่งมอบให้กับสำนักงานเขต และศาลาว่าการกรุงเทพมหานครต่อไป

          กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร