ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนจัดทำโครงการเผยแพร่ภารกิจและองค์ความรู้ด้านกฎหมายขั้นพื้นฐานของกระทรวงยุติธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศตั้งแต่วันที่ 23-28 มิถุนายน 2560

23 มิ.ย. 2560 10:04 น. 253 ครั้ง

เอกสารแนบ