สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 เข้าร่วมโครงการจิตอาสา บริเวณท้องสนามหลวง

6 ก.ค. 2560 13:17 น. 169 ครั้ง

         กรมคุมประพฤติโดย  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมใจร่วมเป็นจิตอาสาในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ามากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 นาฬิกา ณ บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียง