สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 เข้าร่วมโครงการจิตอาสา บริเวณท้องสนามหลวง

6 ก.ค. 2560 13:17 น. 319 ครั้ง

         กรมคุมประพฤติโดย  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-15 พร้อมอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมใจร่วมเป็นจิตอาสาในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชน ที่เข้ามากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 นาฬิกา ณ บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียง 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด