นิติวิทย์ฯ บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง

7 ก.ค. 2560 19:29 น. 200 ครั้ง

        วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกราบพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา ๐๓.๓๐-๒๑.๓๐  น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด