นิติวิทย์ฯ บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง

7 ก.ค. 2560 19:29 น. 122 ครั้ง

        วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกราบพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา ๐๓.๓๐-๒๑.๓๐  น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง