สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนิรนาม

11 ก.ค. 2560 10:23 น. 127 ครั้ง

     เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนิรนาม
ภายใต้โครงการจัดเก็บโครงกระดูกศพนิรนาม เพื่อการพิสูจน์บุคคล เพื่อตรวจพิสูจน์และเก็บเอกลักษณ์ศพนิรนามเพิ่มเติม จำนวน ๑๑๔ ศพ
ซึ่งเป็นไปตามภารกิจของกองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม คือการรับแจ้งบุคคลสูญหาย การตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลรวมถึง
การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม กรณีที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนของศพนิรนามหรือระบุชื่อศพนั้นๆได้ ทำให้ไม่สามารถติดตามคืนศพนิรนามให้ญาติได้
ซึ่งทุกปีจะมีศพนิรนามจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีความจำเป็นต้องนำศพเหล่านั้นไปฝังไว้
โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
ณ สุสานสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัดนครนายก

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด