ผลการตรวจสอบรถหรู โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

13 ก.ค. 2560 15:45 น. 159 ครั้ง

           ตามที่สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบรถหรู ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการอายัดไว้ ตามคดีพิเศษที่ ๑๒๐ /๒๕๕๙ โดยสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจค้นบริษัทนำเข้ารถหรูชื่อดังในเขตกรุงเทพมหานคร  พบรถยนต์หลายยี่ห้อ อาทิ แลมโบร์กินี เฟอร์รารี โลตัส และอื่นๆ ซึ่งนำเข้าโดยหลีกเลี่ยงภาษี  ตามนโยบายการปราบปรามกลุ่มขบวนการกระทำผิด เกี่ยวกับการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรอันส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งรถทั้งหมดถูกอายัดไว้และให้มีการตรวจพิสูจน์หมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์ไว้สำหรับตรวจสอบกับเอกสารสำคัญจากบริษัทรถยนต์ ในการนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)  กองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์  จัดทีมเข้าตรวจสอบร่วมกับ
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ

          กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)  ดำเนินการตรวจสอบแล้ว จำนวน ๗ ครั้ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คือ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๖ คัน (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐), ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๕ คัน (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐), ครั้งที่ ๓   จำนวน ๒๐ คัน (๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) ,  ครั้งที่ ๔ จำนวน ๗ คัน (๗ มิถุนายน ๒๕๖๐), ครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๖ คัน (๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๖ จำนวน ๔ คัน (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐) และ ครั้งที่ ๗ จำนวน ๑ คัน (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
รวมทั้งสิ้นรถหรูที่ตรวจสอบแล้วรวม ๖๙ คัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ตรวจพบอีกครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด