นิติวิทย์ ยันไม่หวั่นคนหายในต่างแดน

13 ก.ค. 2560 15:56 น. 168 ครั้ง

นิติวิทย์ผนึกกำลังคณะกรรมการกาชาดสากลระหว่างประเทศ ช่วยตามหาคนไทยหายต่างประเทศทั่วโลก
ใช้เครือข่ายกาชาดสากลทั่วโลก ร่วมกับฐานข้อมูลคนหายและศพนิรนามของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ญาติพี่น้อง
แจ้งข้อมูลได้ที่อาสาสมัครกาชาดสากลทั่วประเทศ และที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดยนายสมณ์  พรหมรส  ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ร้อยตำรวจเอกหญิงรัชดาภรณ์  มรม่วง ผู้อำนวยการกองบุคคลสูญหาย
และศพนิรนาม  แพทย์หญิงปานใจ โวหารดี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์
ได้เข้าพบและหารือกับ.Mr.Beat.Schweizer.ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการกาชาดสากลระหว่างประเทศ ในการเปิดบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มอีก ๑ ด้าน คือ การติดตามคนหายในต่างแดน
หรือคนต่างประเทศที่มาสูญหายในประเทศไทย โดยจะได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับคณะกรรมการกาชาดสากลระหว่างประเทศ ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อติดตามคนหาย และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านคนหายและศพนิรนามในอนาคต

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด